Fotòpica és un banc d’imatges que vol contribuir a trencar els estereotips que perpetuen el sistema heteropatriarcal, racista i capitalista en el que vivim. Les imatges estan realitzades sota llicència creative commons, per ser utilitzades amb finalitats no comercials i sense modificar-ne el missatge i intencionalitat.

Les diferents sessions s’han realitzat a partir de processos participatius realitzats amb diferents persones i col·lectius, on partint de l’anàlisi crític d’imatges, s’han fet les propostes per a produir les fotografies.

Categories