Som grans! és una galeria d’imatges de persones grans diverses (pel que fa al gènere, a l’origen, a la seva orientació sexual, a la seva religió, etc.) que mostrarà la representació de la ciutadania de més edat des d’una perspectiva diversa i inclusiva. Volem oferir imatges, lliures d’estereotips que visibilitzin les diferents formes d’envellir a la ciutat, tot promovent la part activa de la població de més edat.

Som Grans! forma part d’una sèrie de galeries que s’emmarquen en un projecte més ampli, el banc d’imatges Fotòpica, un espai de recursos fotogràfics que pretén posar a disposició d’entitats, col·lectius, administracions i empreses, fotografies amb llicència Creative Commons que siguin útils per a la seva comunicació. Amb l’ús d’aquestes imatges volem fomentar que es trenquin estereotips, imatges estandaritzades i tòpics sobre la població i que transformin el relat habitual que podem trobar en bancs de recursos gratuïts o de pagament que no qüestionen el missatge visual que generen.

Per a la producció de la galeria de Som grans! cal passar per un procés de reflexió i preproducció en el que participaran persones grans i entitats vinculades a elles. El banc d’imatges ha de ser fruit d’una recerca i un debat conjunt, i per fer-ho, és imprescindible comptar amb persones d’aquest col·lectiu i amb la visió de persones que treballen a diari en aquest àmbit. Les persones i organitzacions que ho desitgin participaran d’unes sessions dinamitzades per analitzar el tipus d’imatges que trobem en bancs de recursos convencionals. Juntes reflexionarem sobre les imatges existents i definirem els criteris que volem que segueixin les representacions gràfiques de les fotografies que produirem des de Fotòpica. D’aquestes sessions sortiran uns informes amb les conclusions i les directrius per realitzar els reportatges fotogràfics que composaran la galeria.

L’última part del projecte es basarà en la producció de les imatges, on volem comptar amb els col·lectius i les persones que hagin participat en les sessions de preproducció. Ens basarem en els criteris treballats prèviament per obtenir un relat transformador, inclusiu i divers.

 

Vols participar del procés de debat i reflexió?

El dijous 23 de juliol a les 10h

Activitat virtual

Inscriu-te a: info@lapera.coop